Szkolenia dla firm transportowych

Prowadzimy szkolenia dla firm transportowych. Są one skierowane zarówno do kierowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działów kadr oraz osób zarządzających firmami transportowymi. 

Tematyka szkoleń to:

  • wymagania prawne i organizacyjne dotyczące przedsiębiorstw,
  • licencje oraz przechowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji
  • czas pracy kierowców
  • obsługa tachografu cyfrowego i analogowego
  • transport materiałów niebezpiecznych (współpracujemy z VIVO Szkolenia ADR)
  • studium przypadku

szkolący mężczyzna

Szkolenia dostosowujemy do potrzeb danej firmy. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny i ciekawy. Prowadzący szkolenie bazuje na własnych doświadczeniach. Na ogół w roli edukatora występuje osoba z dużym doświadczeniem w kierowaniu pojazdami ciężarowymi i autobusami dobrze znająca charakter oraz specyfikę pracy kierowców zawodowych, która opowiada o różnych sytuacjach związanych z pracą, wskazując przykłady popełnianych błędów i sposoby na ich uniknięcie.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami, zapraszamy do kontaktu!