Ewidencja czasu pracy kierowców

Zajmujemy się ewidencją czasu pracy kierowców.

Zakres działań obejmuje:

  • pobieranie i archiwizację danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
  • elektroniczną analizę danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców i innej dokumentacji kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • wykazywania wszelkich uchybień i naruszeń, które w sposób mniej lub bardziej świadomy zdarza się popełnić kierowcom, a których konsekwencje niewątpliwie odbijają się na Państwa kieszeni.

sprawdzanie dokumentacji

Ewidencja czasu pracy kierowców jest podstawowym dokumentem w firmie transportowej. Stanowi ona podstawę rozliczenia czasu pracy w danym miesiącu lub przyjętym okresie rozliczeniowym, a także prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracownika. Pełna ewidencja czasu pracy kierowców powinna obejmować dane dotyczące pracy w poszczególnych dobach roboczych, dyżurów, urlopów, zwolnień, a także innych nieobecności w pracy.