Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR - doradztwo

Zapewniamy doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

Doradzamy w takich kwestiach, jak:

  • przewóz towarów niebezpiecznych
  • wymagania w odniesieniu do przedsiębiorcy, związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianie lub  rozładunkiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacja towarów niebezpiecznych
  • ogólne przepisy pakowania, oznakowania i stosowania naklejek ostrzegawczych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań
  • sporządzanie sprawozdań powypadkowych
  • ocena zgodności realizacji przekazu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych
  • organizacja wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy
  • prowadzenie szkoleń dla kierowców i osób zaangażowanych przy przewozie ADR

Prowadzimy audyty w wyżej wymienianym zakresie.

cysterna na drodze

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to towary, których właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Należą do nich m.in.: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne i materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały żrące oraz przedmioty niebezpieczne.