Audyt firm transportowych

Przeprowadzamy audyty firm transportowych.

Audyt obejmuje następujące czynności:

  • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji
  • weryfikację spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (wymogów licencyjnych, wynikających z posiadanych zezwoleń i zaświadczeń, kwalifikacji kierowców),
  • przedstawienie wniosków pokontrolnych umożliwiających wdrożenie odpowiednich procedur działania przeciwdziałających powstawaniu naruszeń

Koszt audytu uzależniony jest od wielkości danego przedsiębiorstwa, liczby zatrudnianych kierowców, wielkości floty pojazdów, a także zakresu przeprowadzanych przez nas czynności.

tir w lupie

Kiedy należy zlecić przeprowadzenie audytu?

Audyty na ogół przeprowadza się przed zapowiedzianą kontrolą organów państwowych, takich jak Inspekcja Transportu Drogowego i Państwowa Inspekcja Pracy. Dzięki nim można bowiem wyeliminować ewentualne błędy i uniknąć kar finansowych. Audyt może być potrzebny także w przypadku zmian osobowych w zarządzie lub transformacji danego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że pozwala on również weryfikować podejmowane działania i pomaga w budowaniu ścieżek dalszego rozwoju firmy.