Obsługa kadrowo-płacowa firm transportowych

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową firm transportowych.

Obsługa kadrowa obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie umów o pracę i aneksów
  • prowadzenie ewidencji urlopów i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa
  • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników

W ramach obsługi płacowej zajmujemy się:

kierowca za kierownicą

Audyt kontrolny w obszarze kadr i płac

Audyt kontrolny w obszarze kadr i płac pozwala na zweryfikowanie, czy dokumentacja firmy jest prowadzona prawidłowo. Ponadto umożliwia dostosowanie dokumentów personalnych do obowiązujących przepisów prawa pracy. Dzięki audytowi kontrolnemu można zabezpieczyć daną firmę przed karami finansowymi, jakie mogłyby zostać nałożone w wyniku kontroli PiP i ZUS.

Audyt kontrolny obejmuje:

  • przegląd i analizę dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami
  • przegląd i analizę dokumentów wewnętrznych – takich jak: regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, polityka bezpieczeństwa danych osobowych, polityka antymobbingowa
  • sporządzenie raportu
  • wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej