Szkolenia

Profesjonalne szkolenia przedsiębiorców i kierowców:

  • przekazywanie wiedzy teoretycznej, zawartej w ustawach i rozporządzeniach,
  • porady praktyczne, oparte na mojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Tematyka szkoleń:

  • wymagania prawne i organizacyjne w odniesieniu do przedsiębiorców,
  • licencje i zezwolenia,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  • czas pracy kierowców,
  • przewóz materiałów niebezpiecznych (Współpracujemy z VIVO Szkolenia ADR),
  • obsługa tachografów analogowych i cyfrowych,
  • studium przypadku.