Kadry i Płace

Kadry i Płace – zakres usług:

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących stosunku pracy: umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy,
 • ewidencja okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz urlopów i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • naliczanie ZFŚS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • pomoc w trakcie kontroli PIP,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • obliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz rocznych rozliczeń pracowników,
 • pomoc w trakcie kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego.

Kadry i Płace – rozliczanie płacy minimalnej obowiązującej w krajach UE:

 • Austria,
 • Francja (Ustawa Loi Macron),
 • Niemcy (Ustawa MiLoG),
 • Norwegia,
 • Holandia,
 • Włochy.

Kadry i Płace – audyt kontrolny:

 • przegląd i analiza dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami,
 • przegląd i analiza istniejących w firmie dokumentów wewnętrznych tj. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, polityka bezpieczeństwa danych osobowych, polityka anty-mobbingowa,
 • sporządzenie raportu,
 • wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej Klienta.

Korzyści płynące z wykonania audytu kontrolnego w obszarze kadrowo-płacowym:

 • zweryfikowanie sposobu prowadzenia dokumentacji,
 • zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami kontroli PIP i ZUS,
 • uaktualnienie zgodności dokumentów personalnych z przepisami prawa pracy.