Audyt

Zakres wykonywanych czynności w ramach audytu:

  • sprawdzenie prawidłowość prowadzonej dokumentacji,
  • weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (wymogi licencyjne, wynikające z posiadanych zezwoleń i zaświadczeń, kwalifikacje kierowców),
  • przedstawienie wniosków pokontrolnych umożliwiających wdrożenie odpowiednich procedur działania przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.

Korzyści płynące z wykonania audytu:

  • oszczędność środków finansowych z tytułu zapłaconych kar, których można było uniknąć;
  • oszczędność czasu, na samodzielnym kontrolowaniu poprawności prowadzonej dokumentacji transportowej;
  • spełnianie ustawowych wymagań odnoszących się do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.
  • pozytywne wyniki przyszłych kontroli w Państwa przedsiębiorstwie.